010 - 470 49 00 info@spalandhypotheken.nl

Disclaimer

Inhoudsrechten
Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kunnen gebruikers van deze site geen rechten ontlenen of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Bij het gebruikmaken van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt Spaland Hypotheken geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacy Statement
Informatie verstrekt aan Spaland Hypotheken wordt niet aan derden doorgegeven.
Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Spaland Hypotheken tegenover u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Verwerking van persoonsgegevens
Wanneer u een aanvraag doet via Spaland Hypotheken leg ik in het kader van mijn dienstverlening uw persoonsgegevens vast. Ik  gebruik de door u verstrekte persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Spaland Hypotheken gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende aanvraag, voor haar overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om u van, voor u relevant nieuws m.b.t. uw via mij aangeschafte financiële producten, op de hoogte te houden, in het kader van mijn zorgplicht.