010 - 470 49 00 info@spalandhypotheken.nl

Er zijn situaties waar u liever niet aan denkt, maar waar u wel goed op voorbereid moet zijn. U hebt dromen, maar zijn ze ook financieel haalbaar?

Heeft u voldoende inzicht in uw financiële situatie?

Weet u:

  • Wanneer uw hypotheek afgelost moet zijn?
  • Of u eerder kunt stoppen met werken?
  • Of uw inkomen na uw pensionering voldoende is om uw maandlasten te dragen?
  • Of uw partner en kinderen voldoende beschermd zijn als u overlijdt?
  • Wat uw inkomen is als u langdurig ziek wordt?
  • Of u goed verzekerd bent?

 

Ik maak voor mijn klanten een nauwkeurig financieel analyserapport.
Zo krijgt u volledig inzicht in uw mogelijkheden. Dat doe ik graag!

Aan de hand van de gemaakte scenario’s wordt vervolgens gericht toegewerkt naar de invulling van uw persoonlijke financiële doelen.

In een combinatie van vermogens- en inkomensplanning wordt u in staat gesteld in te spelen op toekomstige gebeurtenissen waar mogelijk gebruikmakend van (fiscale) voordelen. Financiële Planning houdt rekening met tal van financiële risico’s en veranderingen die zich in uw leven c.q. onderneming kunnen voordoen. Nadat voor u een financieel plan is opgemaakt is het raadzaam deze periodiek met mij te bespreken.