010 - 470 49 00 info@spalandhypotheken.nl

Het kopen van een huis is een ingrijpende gebeurtenis en heeft veel consequenties voor uw financiële toekomst, daarom is het belangrijk dat u een op maat gesneden advies krijgt.

     

Bij het aangaan van een hypothecaire lening gaat het dan ook niet alleen om een zo laag mogelijke rente, maar om een zorgvuldige afweging van uw mogelijkheden; niet alleen m.b.t. de financiering en de lasten daarvan, maar ook voor wat betreft uw vermogensopbouw  en een zorgvuldige risicobeheersing, U moet tenslotte uw woonlasten nu, maar ook in de toekomst kunnen (blijven) dragen.

Een volledige inventarisatie van uw persoonlijke wensen en analyse van uw situatie maken dan ook een belangrijk onderdeel uit van mijn adviestraject.

Wanneer u een hypotheek (nodig) heeft,  is het belangrijk regelmatig te checken of uw hypotheekconstructie nog past bij uw actuele situatie.
In uw burgerlijke staat, inkomen of vaste lasten kunnen wijzigen plaatsgrijpen, die van invloed zijn op de balans van uw inkomsten en uitgaven.
Een volledige inventarisatie van uw persoonlijke wensen en analyse van uw situatie maken dan ook een belangrijk onderdeel uit van mijn adviestraject.

 

Onafhankelijk advies
Mijn adviezen zijn onafhankelijk. Spaland Hypotheken is niet gebonden aan bepaalde maatschappijen of geldverstrekkers. U krijgt dus een advies over producten van verschillende aanbieders. Het gaat er immers om uw wensen te realiseren in aansluiting op uw financiële mogelijkheden. Ik vind voor u in het grote aanbod van verschillende financiële instellingen precies datgene wat het best bij u past.