010 - 470 49 00 info@spalandhypotheken.nl

U wilt voor het eerst een woning kopen en u heeft een bepaalde woning op het oog?
Wij kunnen voor u de maandelijkse lasten berekenen. Blijken de woonlasten te hoog voor uw inkomen, dan komt u misschien in aanmerking voor de Starterslening.

Gemeenten met Starterslening
Gemeenten waarin u de Starterslening kunt aanvragen bieden huishoudens tot een bepaalde inkomensgrens de mogelijkheid om de woonlasten van hun eerste koopwoning te verlagen. In het overzicht gemeenten met Starterslening ziet u welke gemeenten dit zijn.

Hoe werkt de Starterslening?
De Starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van uw woning en het maximale bedrag dat u – op basis van uw inkomen – bij de bank kunt lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie  (NHG).De Starterslening kent een rentevaste periode van 15 jaar, de looptijd is maximaal 30 jaar. De eerste drie jaar daarvan betaalt u geen rente en aflossing voor de Starterslening. Na het derde jaar gaat u wél rente en aflossing betalen als uw inkomen voldoende gestegen is. Zo niet, dan kunt u bij SVn een hertoetsaanvragen en gaat u een maandlast betalen die past bij het inkomen dat u op dat moment heeft. Aan deze hertoets zijn kosten verbonden.

Hoe ziet de totale financiering eruit?
De totale financiering van uw huis bestaat uit een normale (eerste) hypotheek en – als aanvulling daarop – de Starterslening.

  • De (eerste) hypotheek moet een rentevaste periode hebben van minimaal 10 jaar en kunt u afsluiten bij de bank van uw keuze.
  • De Starterslening sluit u af bij SVn.

Beide leningen (eerste hypotheek + Starterslening) moeten voldoen aan de voorwaarden van de NHG. Dit houdt in dat beide leningen samen niet meer mogen bedragen dan de verwervingskosten van de woning.
De verwervingskosten zijn de koopsom of de koop-/aanneemsom van de woning met daar bovenop een vaste opslag van 12% bij een bestaande woning of 8% bij een nieuwbouwwoning. Verbeterkosten of meerwerk kunnen worden meegenomen in de financiering, maar tellen niet (altijd) mee bij het bepalen van de hoogte van de benodigde Starterslening.

Kom ik aanmerking voor de Starterslening?
Gemeenten die de Starterslening verstrekken stellen zelf de voorwaarden van de lening vast. Zo kan een gemeente er voor kiezen om de Starterslening alleen in te zetten voor een aangewezen nieuwbouwproject.

Wij kunnen voor u uitzoeken of u hiervoor in aanmerking komt!